Hem

Välkommen till EQ kvinna

Bildandet av organisationen EQ kvinna startade samtidigt som processen med vår gemensamma kyrka Equmeniakyrkan tog sin början – eller som en fortsättning på det kvinnonätverk som funnits sedan många år tillbaka i Svenska Baptistsamfundet och i Metodistkyrkan.

Vi är medlemmar i European Baptist Women’s Union (EBWU) och i World Federation of Methodist and Uniting Church Women (WFMUCW) Den första en stor organisation för Baptistkyrkornas kvinnor i Europa och den andra för kvinnor inom Metodistkyrkorna i hela världen.

I många församlingar och kyrkor finns ”syföreningar”, dagledigträffar, pensionärsträffar mm och en del av dessa är anslutna som medlemmar i EQ kvinna eller stöder något projekt som vi ansvarar för.

Vår vision

Vara en resurs för alla kvinnor som tillsammans vill förstå och förverkliga vad som menas med att vara EQkvinna i vår värld idag.

Vi vill vara ett nätverk för kvinnor, även män får vara med, där vi får ingå i en större gemenskap både inom Sverige och i världen. Vi vänder oss till människor både inom våra församlingar och utanför.

Ganska ofta i våra små sammanhang, när vi talar om vår kyrka eller vår närmaste gemenskap, så mår vi bra att veta om att det finns något längre bort utanför stadsgränsen som jag är en del av.

EQ kvinna behöver

fler som kan och har tid att arbeta med de nu så aktuella sociala medierna,
fler människor som vill förbereda och genomföra de Mamma-Barnläger som förhoppningsvis kan anordnas till nästa sommar
Fler faddrar till vårt stipendieprogram då många av våra nuvarande trogna faddrar är gamla och inte orkar så länge till.

Framför allt så behöver vi förebedjare! Alla kan göra något …. tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi vill vara en del av Equmeniakyrkan och betraktas som en naturlig del av vår kyrkas verksamhet även om EQkvinna är en egen självständig organisation.

Se också information på EQ kvinnas Facebooksida. ”EQkvinna” samt ”EQkvinnas fadderprogram i norra Thailand”  Besök oss läs och gilla!

Stängt, inställt, uppskjutet eller digitalt.

Så ser det ut för möten, gudstjänster, kurser och konferenser i coronavirusets tid.

Pandemin fortsätter att begränsa oss alla. Inte minst Equmeniakyrkans verksamhet lokalt, regionalt och nationellt.

I skrivande stund har Equmeniakyrkans nationella krisgrupp meddelat att alla församlingar i särskilt virusdrabbade regioner, som Stockholms län, Västra Götalands län, Östergötlands län och många fler, bör ställa in planerade gudstjänster och andra samlingar, utom för ungdomar födda 2005 eller senare.

Mycket kan, som sagt, skötas digitalt. Men kvinnogrupper, stickkafeer och liknande, bygger nog mest på fysisk närvaro. Och just sådant avråder Folkhälsomyndigheten ifrån – all fysisk kontakt med andra personer än dem man bor tillsammans med bör undvikas. Ganska trist för den som bor ensam.

Distanseringen är tjatig, tråkig och till synes utan slut. Nyligen fattade kyrkostyrelsen exempelvis beslut om att även kyrkokonferensen 2021 kommer att bli digital. Detta eftersom man måste skicka kallelse och påbörja förberedelserna så långt i förväg.

Och det gick ju bra i våras. Enligt kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund har konferensdeltagarna varit väldigt nöjda med årets konferens, som på sitt sätt skapade större delaktighet.

Och i den här speciella situationen har kyrkorna ofta visat vägen framåt. Listan över församlingar som livestreamar sina gudstjänster är lång. Liksom inspelat material både från Equmeniakyrkan Sverige och från våra församlingar, som lagts ut på YouTube, Facebook och hemsidor.  

Som Brittas Mellanrum, evangelisten Britta Hermanssons reflektioner, som läggs ut varje onsdag. Eller Vårt dagliga bröd – eftermiddagsandakter från regioner och församlingar, Vetekornsdagarna som nyligen hölls i Immanuelskyrkan, Stockholm, och så Lasses kyrkkaffe. Alla dessa förnyas inte just nu, men funkar bra ändå.

Sen finns det podcaster, som Brobyggepodden med Lena Bergström och Per Westblom, eller Högtid om de kristna helgdagarna.

Tydligt är ju i alla fall att både människor, församlingar och företag tvingats ändra sina rutiner. Det nya normala är digitala mötesplatser som Skype, Zoom och Slack.

Det här ger raketbränsle till förändringarna på arbetsmarknaden, visar en undersökning Unionen nyligen genomfört. Jobb förändras och försvinner när automatiseringen blir större och enligt Unionen är det fler kvinnor än män drabbas. Detta eftersom det ofta är enklare kontorsjobb som dras in. Sådana som kvinnor har.

Det här är förstås en pågående utveckling, men den förstärks av coronakrisen. En utveckling som beräknats ta flera år sker nu på några månader. Som att handla på nätet.

I familjelivet är kvinnor också de mest utsatta, eftersom coronapandemin ökar risken för våld mot kvinnor och barn.

– Trycket har ökat på kvinnojourer och kriscentrum i Sverige, konstaterar Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.


Som i alla kriser drabbar pandemin alltså de mest sårbara hårdast, inte minst i världen där hunger och fattigdom följer i pandemins spår.

Här i Sverige har församlingarna problem med attsamla den flock som skingrats. Var finns nu de som brukar finnas i församlingens utkanter? Och för vilka i vår närhet har pandemin verkligen inneburit en tid av reflektion, omprövning och förnyat sökande? Här finns mycket att fånga upp, skriver Joel Halldorf så klokt i tidningen Dagen.

Och mycket för oss alla att fundera över, och ta med oss in i en oviss framtid.

Annika Ahlefelt