Om

Kristen och kvinna numera EQ kvinna började som en del av processen ”Gemensam Framtid” där de tre samfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan söker en ny gemensam framtid. Nu finns vi som en egen organisation nära Equmeniakyrkan.

Styrelse

Ordförande

Ordförande Walla Carlsson, Karlskrona, 073-354 02 89

Styrelsemedlemmar

Lillemor Hårdstedt, Åmål
Maria Dahlborg Bergkvist, Tranås
Annika Ahlefelt, Stockholm
Elisabeth Englund, Gränna
Gun-Britt Edvardsson, Säffle
Laisa Engblom, Väderstad
Karin Sigfeldt Vargön

Suppleanter:
Ewa Skeppstedt, Älvdalen
May Åkerström, Norra Sorunda

Valberedning:
Karin Bäckström Olsson, Åmål
Gittan Eriksson, Upphärad
Agneta Richloow

Kassör
VAKANT

Organisationsnummer

802462-1255

BANKGIRO 803-8382