Anmälan, Mamma-Barn Läger 2016

6 mar

Lägret vänder sig i huvudsak till ensamstående mammor med barn i åldern 4–12 år. Har barnen syskon  som är äldre så är de också välkomna.

Läs mer i PDF: mamma-barn_lager_2016

Anmäl dig senast 1 maj.

Anmäl dig här: http://eqkvinna.se/mamma-barn-sommarlager/anmalan-mamma-barn-sommar-lager/ eller genom att skicka in talongen i ovan PDF till: Kristen och Kvinna, Box 14038, 167 14 Bromma.

Tid: vecka 27

Västkustgården är en lägergård i  Lerkil, väster om Kungsbacka i Norra
Halland. Generösa ytor och närhet till  havet ger möjlighet till bad och lek.
www.vastkustgarden.se

Tid: vecka 26

Framnäs ligger i ett naturskönt  område ca 30 km från Gränna. Gården ligger precis vid sjön Ören och har flera badmöjligheter. Här finns flera röda hus med vita knutar och stora grönområden att både promenera och leka i. Maten äts i en  matsal i ett separat hus.

När du fått besked att du är antagen till ett läger betala avgiften till,
Bankgiro: 803-8382

Mer information: 08 564 827 17
May Åkerström, 073-64 00 627, imakerstrom@msn.com
Maria Dahlborg Bergkvist, bergkvistkvalarp@gmail.com