Om

Kristen och kvinna började som en del av processen ”Gemensam Framtid” där de tre samfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan söker en ny gemensam framtid. Nu finns vi som en egen organisation nära Ekumeniakyrkan.

Styrelse

Ordförande

May Åkerström 073-640 06 27
Walla Carlsson 073-354 02 89

Styrelsemedlemmar

Ewa Skeppstedt
Annika Ahlefelt
Birgitta Thörn
Maria Dahlborg-Bergkvist
Elisabeth Englund
Maria Kraemer Lidén
Lillemor Hårdstedt
Monika Andersson
Ivani Ahlberg
Gun-Britt Edvardsson

Kassör

Marie Löfgren 073-679 23 25

Organisationsnummer

802462-1255

BANKGIRO 803-8382

PLUSGIRO 15 39 15-4